Om os

Afdelingen Business in Society – virksomhedskultur – udspringer fra professor Oriana Perrone, som tidligere har arbejdet i OECD og Enel Foundation. De sidste ti år har hun været aktiv i projekter for en bæredygtig udvikling, social integration, menneskerettigheder og international handel for at komme med innovative løsninger til samfundets behov i den nye kontekst, skabt af sociale og økonomiske udviklinger forbundet med globaliseringen. – som det fremgår af Agenda 2030 og tilhørerende SDG (Sustainable Development Goals/Verdensmål for bæredygtig udvikling), der følger input fra FN og OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling)

Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med foreningen Dante Alighieri Copenaghen for at fremlægge konkrete handlinger til fordel for det danske område med en multi-stakeholder tilgang, det vil sige, at vi inddrager multi-stakeholders inden for nationale område (institutioner, virksomheder, universiteter, sammenslutninger, og borgere fra nærområdet) med det formål at finde frem til samfundets interesseområder og behov og ud fra det udarbejde sammenhængende forslag for at lette dialogen mellem de forskellige interessenter på vej, udbrede gode fremgangsmåder og opstarte nye projekter at samarbejde om.

Selve afdelingen er et pilotprojekt for foreningen Dante Alighieri på et globalt plan. Det er faktisk første gang, at Dante Alighieri iværksætter nye måder til at forfølge de mål, der er angivet på centralt niveau. Dermed menes der Società Dante Alighieri Romas angivne målsætninger: udbredelsen af italiensk sprog og kultur) i indhold og form med international og national dynamik, som følge af globaliseringen og projekter, der har bæredygtighed som formål.

Stiftelsen af afdelingen Business in Society – Virksomhedskultur – imødekommer også udenrigsministeriets, Cooperazione Internazionale Italiane og foreningen Dante Alighieri’s seneste anvisninger til udbredelse i verdenen, ikke kun af det italienske sprog, men også ”italienskhed” forstået som de træk, der karakteriserer det at være italiener, afgørende succeskriterier i sociale- og forretningstermer med en udbredt indstilling til bæredygtig udvikling.

 

Du kan også læse dette indlæg i: itItalian