Formål

Formålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling ved at hjælpe organisationer og lokalsamfund med at realisere aktiviteter og projekter, hvis hovedformål er at opnå målsætningen i den bæredygtige udvikling (SDG’s) på linje med Agenda 2030. Fremgangsmåden, som karakteriserer Business in Society’s aktiviteter er en form for multi-stakeholdertilgang med en tværfaglig orientering; dens innovative synsvinkel konkretiserer sig i muligheden for at sætte de forskellige lokale aktører, der er interesserede i forandring, i kontakt med hinanden. 

Det vil sige, at SDG’s ligeledes prioriterer virksomhedernes, regeringers og foreningers realiserede ”best practice”  i form af events, seminarer, foredrag og rundbordsdrøftelse.

Du kan også læse dette indlæg i: Italian