Hvad laver vi?

Holdet bag beskæftiger sig med at opfange og fortolke samfundets behov, ved at fungere som mellemmand/mellemled mellem de forskellige aktører på den italiensk-danske scene engageret i temaer af fælles interesse for bæredygtig udvikling. …. På fællesinteresseområder for den bæredygtige udvikling. Dette skaber muligheder for virksomhederne og lokalsamfundet, baseret på deling af erfaringer, innovationer og udbredelse af ”best practice”

Denne tilgang konkretiseres i afviklingen gennemførelse realisering af:

  • Individuelle initiativer af betydning for lokalsamfundet (seminarer, kongresser, foredrag…)
  • Realisering af fælles diskussioner og møder (debatter, fora, rundbordsdiskussioner, messer etc.)
  • Udviklende forslag, udtænkt ad hoc til specifikke målgrupper (institutioner, sammenslutninger/foreninger og virksomheder).
  • Udtænkning og gennemførsel af egnede projekter til fremme af ”best practice” i Danmark (italienske og danske forhold).

I Business in Society mødes endvidere PLIDA-aktiviteter, som specielt er rettet mod virksomheder og andre organisationstyper interesserede i uddannelsen og certificeringen af italienskkundskaber til deres ansatte og medlemmer; med det formål at styrke handel og partnerskaber i en multikulturel kontekst, opprioritering af det menneskelige potentiale og organisationerne inden for de forskellige områder, som de opererer i. 

Du kan også læse dette indlæg i: itItalian