PLIDA Italiensk sprogtest

Hvad er PLIDA?

Den italienske certificering i Danmark

Foreningen Società Dante Alighieri, en nonprofitorganisation, der søger at promovere kultur og kunst, til beskyttelse og udbredelse af det italienske sprog og den italienske kultur rundt om i verdenen, styrke landsmænd, der befinder sig i udlandets bånd til fædrelandet og styrke kærligheden til kulturen, samfundet og det italienske sprog.

Dante Alighieri i Danmark sætter sig som mål at udbrede og promovere certificering i italiensk som fremmedsprog.

Dante Alighieri i Danmark tilbyder også muligheden for at kunne tage prøven i certificering i italiensk i Danmark, såvel som muligheden for at kunne nyde godt at særlige kurser, som klæder en på til at bestå prøven.

Den nye sprogcertificering PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), attesterer kompetencer i italiensk som fremmedsprog og er gyldig i hele verdenen. PLIDA-certificering er faktisk officielt tilknyttet ALTE Association of Language Testers in Europe ( http://www.alte.org/membership/alte_institutional_affiliates).

Takket være certificeringen kan folk, som holder af italiensk, studerende og selvstændige, endelig opnå en fortjente anerkendelse, både privat og professionelt.  PLIDA-certificeringen gør det muligt at opnå en internationalanerkendt bekræftelse af italienskkundskaber, der er væsentligt både i studiesammenhæng eller arbejdssammenhæng; den muliggør endvidere varig opholdstilladelse.

PLIDA-eksamenen består af 6 niveauer, i overensstemmelse med Den fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (QCER) :

Hvordan eksamen finder sted

Sådan beregnes scoren

Resultatet af hver eksamensprøve bedømmes i 30 dele.

Minimumresultatet for at opnå certificering er 18/30 i hver af de 4 prøver.

Det er ligeledes muligt at akkumulere og beholde pointene fra de beståede prøver i op til et år, imens man arbejder på efterfølgende prøver, hvis man ikke bestod første gang.

Kurserne, som forberedelse til testen er organiseret i to hovedmoduler: både klasseværelsesmodellen (grupper eller enkeltelever) og over nettet gennem online programmer, der er designer til at imødegå behovet for at have et fleksibelt skema eller at kunne tilgå undervisningen på trods af geografisk afstand.

Kurserne henvender sig til :

  • Jer, som elsker det italienske sprog
  • Studerende på alle niveauer og fag.
  • Italienske Ph.d.-studerende i Danmark, som er dedikerede til undervisning og forskning og deres hold.
  • Arbejdstagere, som gerne vil nyde godt af kendskab til det italienske sprog i arbejdsøjemed. 
  • Virksomheder, der er interesserede i at støtte deres ansattes professionelle og kulturelle udvikling.
  • Offentlige eller private organisationer, som gerne vil gøre bruge kendskab til italiensk sprog og kultur som en strategisk løftestang til at forbedre forretningsforbindelse og handel med deres italienske partnere.

Omkostningerne til forberedelseskurset afhænger af det valgte modul: klasseværelsesundervisning eller online.

 

Italiano elementare          PLIDA A1     

PLIDA A2     

A1 QCE (begynder)

A2 QCE (avanceret begynder)

Italiano intermedio PLIDA B1

PLIDA B2

B1 QCE (øvet)

B2 QCE (rutineret)

Italiano avanzato PLIDA C1

PLIDA C2

C1 QCE (avanceret)

C2 QCE (mastery)

 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp

 

Hvert niveau består af 4 tests;

Eksamens længde varierer alt efter, hvilket niveau man er på:

 

     

Lytte  

 

    Læse        Tale        Skrive       TOTALE
Plida A1      20'   30'   10'   40'   max 100 minuter
                     
Plida A2   25'   30'   10'   40'   max 105 minuter
                     
Plida B1   45'   40'   15'   60'   max 160 minuter
                     
Plida B2   50'   70'   15'   60'   max 195 minuter
                     
Plida C1   40'   45'   15'   90'   max 190 minuter
                     
Plida C2   35'   45'   20'   135'   max 235 minuter

PLIDA JUNIORES

PLIDA Juniores er certificering i italiensk, der henvender sig til unge studerende mellem 13-18 år.

På trods af at de afkræves samme sproglige kompetencer for at bestå den almindelige PLIDA-eksamen, så byder eksaminationen af PLIDA Juniores på tekster og emner, som børn i denne aldersgruppe er fortrolige med.  Prøverne præsenterer dermed ikke situationer, som kunne være ukendte for den almene junior.

PLIDA Juniores vurderer og certificerer kompetence i italiensk som fremmedsprog hos unge jævnfør de første 4 kompetenceniveauer, som fremgår af CEFR: A1, A2, B1 og B2.

Kontaktpersoner

Oriana Perrone, ansvarlig for PLIDA København

Medlem af bestyrelsen, rådgiver for formanden i forhold med institutioner og for foreningens strategisk udvikling, leder af afdelingen Business in Society - Virksomhedskultur

Rosalba Raineri, koordinater for lærerteamet PLIDA København

Ansvarlig for den operationelle stab i afdelingen Business in Society - Virksomhedskultur

Du kan også læse dette indlæg i: itItalian