Premio Dante Alighieri 2020 Gianni Rodari

Dante Alighieri-konkurrence 2020 dedikeret til Gianni Rodari

Download 2020-vilkår her for at deltage i konkurrencen !!!

Hvorfor denne konkurrence?

Dante Alighieri-selskabets konkurrence i København i sin anden udgave er dedikeret til børnelitteratur i hyldest af hundredeårsdagen for Gianni Rodari’s fødsel.

Hvem kan deltage i konkurrencen?

Alle forfattere, der har skrevet en bog til børn.

Hvordan deltager du i konkurrencen?

Du skal udfylde registreringsformularen ved at betale det ønskede gebyr.

Kan vi også deltage med offentliggjorte værker?

Ja, selv en forfatter, der allerede har udgivet sit arbejde, kan deltage og angive den kategori, han tilhører på registreringsformularen.

På hvilket sprog skal jeg skrive værket?

På italiensk eller på dansk.

Husk at sende den komplette og underskrevet formular via e-mail som pdf eller jpg (du kan tage et billede med din mobiltelefon) til:

concorso@dante-alighieri-cph.dk

senest den 10. april.

Vil du vide mere?

Læs vilkår nedenfor

National litterær konkurrence
for historier for børn og unge

Udskrevet af:
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI, KØBENHAVN

I samarbejde med:
Den italienske Ambassade
Det italienske Kulturinstitut
Det italienske Handelskammer
Forlaget Liber

Vilkår

Dante Alighieri-prisen uddeles for anden gang i 2020 og er helliget Gianni Rodari i anledning af 100-året for hans fødsel.

Emnet for værkerne er frit, men værkerne skal henvende sig til børn og/eller unge.

ANSØGNINGSFRIST: DEN 31. MAJ 2020

Du skal ansøge om konkurrencen
senest den 31. maj 2020.

SPROG:
Værkerne skal være skrevet
på dansk og/eller på italiensk.

___

1. Accepterede værker

Accepterede værker: Ikke udgivne og/eller udgivne værker.
Ikke udgivne værker: Med ikke udgivne værker forstås kun sådanne, som aldrig er blevet udgivet i nogen form.
Udgivne værker: Værker, der allerede er udgivet i papirform eller digitalt også selv-udgivne anses for udgivet.
Værker, der allerede er delvist udgivet på sociale medier eller anden digital form, anses for udgivet.

Gruppe A1 (ikke udgivne værker)
Roman/fortælling for børn og/eller unge uden begrænsning for længde omfang (mindst 15 A4-ark, Arial 12, 1.15 linjeafstand). Frit emne. Arbejderne skal indsendes i pdf-format.

Gruppe B1 (ikke udgivne værker)
Eventyr, fabler og fortællinger for børn. Maksimal længde 3 A4-ark (Arial 12, 1.15 linjeafstand). Frit emne.

Gruppe A2 (udgivne værker)
Roman/fortælling for børn og/eller unge uden begrænsning for længde omfang (mindst 15 A4-ark, Arial 12, 1.15 linjeafstand). Frit emne. Arbejderne skal indsendes i pdf-format.

Gruppe B2 (udgivne værker)
Eventyr, fabler og fortællinger for børn. Maksimal længde 3 A4-ark (Arial 12, 1.15 linjeafstand). Frit emne.

2. FORMATERING AF TEKSTEN    

FOLDER: Hver mappe skal indeholde ca. 1800 tegn (mellemrum inkluderet). Til verifikation kan du bruge ordfunktionen: Word count.
Margener: normal (Øvre: 3,81 cm; Nedre: 3,17  cm; Højre: 3,17 cm; Venstre: 3,17 cm); Sideorientering: lodret; Skrifttype: Arial; Størrelse: 12; Linjeafstand: 1.8
Du kan ansøge om flere sektioner, men du skal betale et gebyr for hver sektion, du vil deltage i (for eksempel hvis du deltager i afsnittet A1 og B2 ”, skal du betale 500, – kr i stedet for 250).

3. ILLUSTRATIONER OG UDGIVELSE AF VÆRKERNE

Det er muligt at indsætte billeder og tegninger i sort-hvid eller farve.

Valg af format, art, omslag og alt angående det redaktionelle aspekt vil forlaget tage sig af.
Det er muligt at indsende et udkast til omslaget, hvis man råder over en original tegning eller et særligt foto. Udkastet til omslaget skal indsendes sammen med Modul M2 (som du vil modtage via e-mail efter din ansøgning).
Hvis du vil indsætte kunstneriske illustrationer af en italiensk eller dansk maler, kan du gøre dette, men disse illustrationer øger ikke dit scores score. Men juryen kan beslutte at give en særlig pris til den kunstner, der lavede illustrationer til dig. Du kan også huske, at du skal have skriftlig tilladelse fra kunstneren til at inkludere hans værker i dit værk.

4. TIDSRUM FOR INDSENDELSE AF VÆRKER

Værkerne kan indsendes fra datoen for offentliggørelsen af meddelelsen om konkurrence og senest den 10. juni 2020.

5. DELTAGERGEBYR OG BETALINGSFORM

Du skal ansøge om konkurrencen senest den 10. april 2020.
Tilmeldingsgebyr i Gruppe A1-A2 og for B1-B2 er 250,-kr.
Gebyret skal betales samtidigt med tilmelding med indsendelse af tilmeldingsskemaet korrekt udfyldt i alle punkter, senest den 10. april 2020.
Du kan downloade deltagelsesformularen direkte på det officielle hjemmesiden www.dante-alighieri-cph.dk/premio-gianni-rodari eller i afsnittet “Gianni Rodari Award”, eller du kan bede om formularen via e-mail på concorso@dante-alighieri-cph.dk.
Tilmeldingsgebyret kan indbetales på bankkonto 2105 – 8896568583, med anførelse af eget navn (for- og efternavn) og “RODARI” eller på MobilePay 60485 med anførelse af ”RODARI”.

6. INDSENDELSESMETODE.

Værkerne skal sendes i PDF-format med titlen, enhver undertekst og ethvert omslagsdesign. Andre formater trashes automatisk.

Samtidigt med værket skal deltageren indsende tilmeldingsskemaet behørigt udfyldt på alle punkter. Man kan downloade tilmeldingsskemaet direkte fra det officielle website www.dante-alighieri-cph.dk/premio-gianni-rodari eller i afsnittet ”Premio Gianni Rodari” eller man kan bede om skemaet via mail på concorso@dante-alighieri-cph.dk .

Værkerne må ikke indeholde forfatterens navn eller data, navne og symboler, som kan referere til forfatterens navn. Værker, der indeholder forfatterens navn, data, symboler eller andre uregelmæssigheder i højre margin eller andetsteds, vil automatisk blive diskvalificeret fra konkurrencen.

Til hvert værk vil der blive tildelt en 8-cifret kode direkte fra sekretariatet ved modtagelsen, hvorved værkerne vil blive sendt i anonym form til bedømmelsesudvalget.
Deltagerne må ikke modtage nogen kode, men kun en e-mail med formularerne, der skal udfyldes.

7. NAVN TIL FINALISTER

Vinderne og de, der får rosende omtale, vil få besked via mail eller telefonisk forud for prisoverrækkelsesceremonien. Resultaterne vil kun kunne offentliggøres af Societá Dante Alighieri, København, på en sådan måde og til en sådan tid, som skønnes belejlig. Ved at deltage i konkurrencen erklærer enhver forfatter sig som ophavsmand til værket og garanterer, at det indsendte værk og dets indhold er originalt.

Societá Dante Alighieri, København, er ikke ansvarlig for eventuel plagiering eller lovovertrædelser. Intet ansvar kan nogensinde tillægges Societá Dante Alighieri, København i tilfælde af nogen form for løgnagtig erklæring modtaget fra deltagerne i konkurrencen.

8. BEDØMMELSESKRITERIER

Værkerne vil blive bedømt anonymt af et særligt litterært udvalg. Udvalgets bedømmelseskriterier kan ikke appelleres. Udvalgsmedlemmerne møder finalisterne ved prisoverrækkelsen. Uden for konkurrence forbeholder udvalget sig ret til at oprette og uddele eventuelle specielle priser.

9. PRISER

GRUPPE A1 (ikke udgivne værker)
Nummer 1 vil modtage et bevis for dygtighed, udgivelse af sit værk med en kontrakt om gratis redigering og oversættelse til et andet sprog.

Nummer 2 vil modtage et bevis for dygtighed, et individuelt italiensk eller dansk sprogkursus (10 timer) og et tilbud om udgivelse af værket med en redigeringskontrakt.

Nummer 3 vil modtage et bevis for dygtighed og et tilbud om udgivelse og en redigeringskontrakt.

GRUPPE B1 (ikke udgivne værker)
Nummer 1 vil modtage et bevis for dygtighed og en kontrakt om gratis udgivelse i Antologien med plads til forfatterbiografi, et 2-sproget interview med forfatteren og en officiel anmeldelse af værket.

Nummer 2 og 3 vil modtage et bevis for dygtighed og et tilbud om udgivelse af deres værker i Antologien med korte biografier om forfatterne.

GRUPPE A2 (udgivne værker)
Nummer 1 vil modtage et bevis for dygtighed, en oversættelse til et andet sprog af sit værk med en kontrakt om gratis redigering af det oversatte værk og en anmeldelse af værket i begge sprog.

Nummer 2 og 3 vil modtage et bevis for dygtighed og en kort anmeldelse af det indsendte værk.

GRUPPE B2 (udgivne værker)
Nummer 1 vil modtage et bevis for dygtighed og en kontrakt om gratis oversættelse og udgivelse i Antologien med plads til forfatterens biografi, et 2-sproget interview med forfatteren og en officiel anmeldelse af værket.

Nummer 2 og 3 vil modtage et bevis for dygtighed og et tilbud om udgivelse af deres værker i Antologien med korte biografier om forfatterne.

10. PRISOVERRÆKKELSESCEREMONI

Prisoverrækkelsen vil finde sted  på Det italienske Kulturinstitut i Hellerup. Alle kandidater kan deltage i ceremonien sammen med deres familier, hvis blot der gives rettidig besked om antallet af deltagere som svar på den officielle invitation, som vil blive udsendt til hver kandidat 2 uger før begivenheden.

HVEM ER GIANNI RODARI?
Man kan finde information og inspiration på vores officielle hjemmeside på siden
PREMIO DANTE.
https://www.dante-alighieri-cph.dk/premio-dante/premio-dante-alighieri-2020-gianni-rodari/

Husk at sende den komplette og underskrevet formular via e-mail som pdf eller jpg (du kan tage et billede med din mobiltelefon) til:

concorso@dante-alighieri-cph.dk

senest den 10. april.

Dante Alighieri Copenhagen takker kunstneren
Francesco Musante for sit maleri dedikeret til Gianni Rodari.

Leggi di piú su Francesco Musante. 

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Daremo per scontato che tu sia d'accordo, ma puoi annullare l'iscrizione se lo desideri. Accetta Leggi di più

Privacy & Cookies Policy