Regolamento

di maria

Oplysninger om og regler for konkurrencen

Klik på spørgsmålet for at læse svaret.

1. Hvem kan deltage?

Alle personer over 21 år, som er bosat i Danmark eller som regelmæssigt opholder sig i landet og har kendskab til det danske sprog.

2. Hvad er temaet for konkurrencen?

Temaet er ’geniet Leonardo da Vinci’.

Deltagerne skal præsentere et kunstværk, som er skabt under inspiration af Leonardo da Vinci og hans kunstneriske fuldkommenhed. Kunstværket må gerne indeholde elementer fra Leonardo da Vincis egne værker.

3. Hvilke kunstværker kan man deltage med?

Man kan deltage med et digt, maleri eller et manuskript; eller en skulptur, film, novelle, en konstruktion eller noget helt andet – blot det er skabt under inspiration af Leonardo da Vinci.

Det skal være et originalt værk, som er deltagerens ejendom, og inspirationen fra Leonardo da Vinci skal være synlig, fx ved at det indeholder elementer fra Leonardo da Vincis egne værker. Skriftlige værker skal være på dansk. Læs om specifikke krav til hovedkategorierne nedenfor.

Digt og poesi: En tekst på vers med højst 40 verselinjer.

Litterært værk: kort roman, novelle, drejebog og andre anerkendte litterære former. Værket må højst være på 50 sider med max 1800 anslag (inkl. mellemrum) på hver side.

Fysiske værker: billedkunst, skulptur eller andet værk med en dimension på max 120 cm på hver led eller summer af de to sider må højst være 200 cm. For tredimensionelle værker må summen af de tre sider højst være 120 cm.

Arkitekturprojekt: det kan enten være et arkitekturprojekt, som allerede er udført, eller det kan være tegninger m.m. af et projekt, som skal realiseres.

Ingeniørprojekt: det kan enten være et ingeniørprojekt, som allerede er udført, eller det kan være tegninger m.m. af et projekt, som skal realiseres.

4. Hvordan skal kunstværkerne indsendes?

Digte, poesi og litterære værker: skal indsendes i pdf-format til nedenstående mail.

Fysiske værker: fotografier af værket indsendes til nedenstående mail.

Arkitektur- og ingeniørprojekter: Hvis projekter er udført, skal der indsendes fotografier med angivelse af relevante data om aktuel geografisk beliggenhed og året for realisering.
Hvis projektet endnu ikke er udført, skal planer, tegninger og eventuelt foto af modeller eller prototype indsendes til nedenstående mail. Hvis projektet udvælges til finalen, skal model eller prototype, hvis disse forefindes, indleveres til juryen.

Mail-adresse: davinci.da.cph@gmail.com

N.B. for andre forsendelsesmåder skriv venligst til samme mail.

Generelt for alle værker:

Alle kunstværker skal indsendes UDEN angivelse af navnet på personen bag værket, men udelukkende med angivelse af den talkode, som man har fået tilsendt ved tilmelding. Årsagen er, at kunstværkerne skal være anonyme, når de bedømmes af juryen.

Talkoden skal angives på forsiden eller i øverste højre hjørne på første side. Hvis talkoden ikke er angivet på værket, vil det ikke blive udelukket fra konkurrencen, hvis sekretariatet kan tilføje denne information ved modtagelsen. Ved sammentælling af point i bedømmelsen vil der dog blive fratrukket 50 points.

Hvis navn på personen bag værket er angivet på værket, udelukkes det fra konkurrencen.

5. Hvad koster det at deltage?

Det koster 150 kr. at deltage i konkurrencen.
Du kan betale på to måder:

1) Overfør beløbet til konto 2105 – 88965 68583. Angiv fulde navn og skriv ’DAVINCI’.
2) Send beløb via MobilePay på 60485 – skriv ’DA VINCI’ i kommentarfeltet.

6. Hvordan foregår tilmelding og hvad er tidsfristen?

Hvis man ønsker at deltage, skal man først melde sig til selve konkurrencen.
Det gør man ved at udfylde et tilmeldingsskema og sende dette sammen med kvittering for betaling til davinci.da.cph@gmail.com

Fristen er den 20. januar 2019 kl. 12.30.

Tilmeldingsskema kan downloades på www.dante-alighieri-cph.dk/premio-leonardo-vinci, eller det kan rekvireres ved at skrive til davinci.da.cph@gmail.com

Når din tilmelding er registreret, vil du modtage en kvittering på mail sammen med en personlig talkode. Denne talkode skal benyttes ved aflevering af kunstværket.

Selve kunstværket skal først afleveres senere og senest 15. februar 2019.

7. Hvornår er tidsfristen for aflevering af kunstværket?

Kunstværket skal afleveres senest den 15. februar 2019 kl 23.59.

Du kan se, hvordan kunstværkerne skal afleveres under spørgsmål 4.

8. Hvilke kriterier benyttes ved bedømmelsen?

Juryen bedømmer værkerne efter følgende kriterier:

Objektivt kriterium i forhold til temaet. Vurdering af, i hvor høj grad værket er i overensstemmelse med konkurrencens angivne tema. Der gives fra 50 til 150 points.

Formelt kriterium, æstetisk udtryk og/eller funktionalitet. Vurdering af værkets form, æstetiske udtryk og funktionalitet. Et poetisk eller litterært værk vurderes ud fra den litterære stil; et billedværk vurderes ud fra det generelle æstetiske udtryk; et arkitektonisk værk eller et ingeniørværk vurderes ud fra funktionalitet. Der gives fra 10 til 100 points.

Subjektivt kriterium. Vurdering ud fra jurymedlemmets personlige og subjektive erfaringer af værkets samlede valør. Der gives fra 70 til 150 points.

Originalitetskriterium. Vurdering af værkets originalitet. Der gives en karakter fra 1 til 3. Denne karakter har ingen indflydelse på den generelle pointsum, men vil være et yderligere kriterium til fastsættelse af vinderen. Under prisoverrækkelsen vil karakteren for originalitet blive bekendtgjort, og den vil blive lagt til summen af de generelle karakterer, hvorved det endelige resultat og den absolutte vinder af konkurrencen afgøres. I den endelige udregning bliver karakteren for originalitet ganget med 100 før den lægges til den generelle karakter.

9. Hvordan er juryen sammensat?

Juryen består af repræsentanter inden for fem forskellige kunstarter. Juryen udpeges af formanden for Dante Alighieri, Pinuccia Panzeri. Navnene på juryens medlemmer offentliggøres først ved prisoverrækkelsen.

10. Hvornår offentliggøres vinderne?

I første omgang udpeges tre finalister. Det sker den 15. april 2019 gennem en meddelelse på Dante Alighieris hjemmeside. Finalisterne får direkte besked.

Dernæst offentliggøres vinderen af konkurrencen foruden anden og tredje pladsen. Det sker den 25. april 2019 på Det italienske Kulturinstitut, Hellerup.

Juryen kan eventuelt uddele en eller flere specialpriser.

11. Hvad er præmien?

Førstepræmie: et intensivt sprogkursus ved Dante Alighieris sprogskoler i enten Milano, Rom og Firenze – efter eget valg. Rejse og ophold er ligeledes betalt. Mad og drikke er på egen regning.

Foreningens officielle website samt mail direkte til de enkelte finalister.

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Daremo per scontato che tu sia d'accordo, ma puoi annullare l'iscrizione se lo desideri. Accetta Leggi di più

Privacy & Cookies Policy

Questo sito usa i cookies per gli strumenti di analisi statistiche.   Per saperne di più