Culture & Creativity

di Dante Alighieri Copenaghen
655 Visite

Den 22. september blev der afviklet på Det Italienske Kulturinstitut i København et seminar med titlen:
”Culture & Creativity as Key to Development, Danish and Italian applications: practical proposals in pursuit of best practices and excellence. CSR and cultural integration as key to innovation and value: Ideas that change the world”, organiseret af Foreningen Società Dante Alighieri i København i samarbejde med Det Italienske Kulturinstitut, FIVE Onlus og HF Convention.
Arrangement var et stærkt ønske fra Foreningen Società Dante Alighieri i København, som har virket i
Danmark for at fremme italiensk kultur – fra forretningsliv til sprog til mad – med det formål at leve op til de nye anvisninger for ”System Italia”, en strategi med fokus på at udbrede de kendetegn, som er karakteristiske for den italienske kultur og, dermed, udbrede den i verden.
”Udbrede den italienske kultur sker ikke kun via sprogkendskab, men også via bevidstheden om, hvad det vil sige at være italiener, som også betyder intuition, genialitet og kreativitet. Idet vi tilslutter os Dante Alighieris formands nye idé om at genoplive afdelingerne med henblik på at forfølge opgaven, foreslår København afdelingen nye tiltag for at begunstige en bedre integration og udnyttelse af italiensk kultur i Danmark” som Pinuccia Panzeri, Formand for Foreningen Dante Alighieri i København, har udtrykt det.
Initiativet, virkeliggjort efter forslag fra Oriana Perrone, økonomisk konsulent for det italienske Ministerium for Økonomisk Udvikling, lektor i Global Business Strategies og Corporate Social Responsability, og medlem af Dante Alighieri København, udgør den første sammenligningsplatform med danske og italienske firmaer, institutioner og civilsamfund, om hvordan man implementerer modeller og forløb for at integrere etikken i organisationerne, fra uddannelse til projekter med multi-stakeholders, for at skabe et etisk og ansvarligt samfund, fra individ til organisation.
”Værdiskabelsen er et meget aktuelt tema, som både italienske og danske organisationer roligt kan
fremlægge fremragende eksempler på. Forbindelsen mellem en vision rettet mod den etiske sti, lige for disse kulturer, og nødvendighed af at have innovative modeller vedrører uddannelse, samfund, økonomi og virksomheder, for at skabe velfærd og lighed i den aktuelle samfund, er en kritisk succesfaktor for at
virkeliggøre økonomiske og sociale vækstinitiativer. Det er vigtigt, at man sætter fokus på karakteristiske
elementer og fremmer deres udbredelse for at skabe kendskab til og begunstige de best practices for alle”
sagde Oriana Perrone, som deltog som ordstyrer.
De tilstedeværende virksomheder fortalte om de mest interessante core business synsvinkler der er knyttet til sociale og miljømæssigt bæredygtige systemer, fra Bio Pic til Ecco, idet de var enige om kritik og tillægsværdi hos dem, der vælger at handle ansvarligt på markederne.
Copenhagen Business School understregede det vigtige i at føre dialog om de disse temaer, både for
samfundet og virksomhederne, og understregede, hvordan kultur bestemmer visioner og dermed betinger
strategien og driften også under firmaers handlingens etiske profil.
På den anden side, forelagde Five Onlus et innovativ model for etisk dannelse, hos individet og hos
organisationerne, som redskab til at styre kompleksitet i et scenarie der stadig ændrer sig. I særdeleshed Guy Michel Franca, metodens ophavsmand og Fives grundlægger, forklarede den nye metodologis væsentligste elementer.

Dette seminar er på linje med de nylige strategier for Sistema Italia, hvis formål er at begunstige udbredelse af italiensk kultur i alle dens former, i udlandet og at integrere kulturerne, ud over at åbne for udenlandske markeder for italienske virksomheder.
Initiativet blev støttet af blandt andre Det Dansk-Italiensk Handelskammer, From Italy With Love, som
tilbød en fuldstændigt bæredygtig frokost, AIESE, og Ikos.

You may also like

Lascia un Commento

* Utilizzando questo modulo accetti la memorizzazione e la gestione dei tuoi dati da questo sito web.

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza. Daremo per scontato che tu sia d'accordo, ma puoi annullare l'iscrizione se lo desideri. Accetta Leggi di più

Privacy & Cookies Policy

Questo sito usa i cookies per gli strumenti di analisi statistiche.   Per saperne di più